Naisista hopea Seksikäs Teräväkärkiset Korkokengät Kengät Naisten Lcky m Keula 5 36 Osapuolen Häät B Meistä WtHw6Wqn8B Naisista hopea Seksikäs Teräväkärkiset Korkokengät Kengät Naisten Lcky m Keula 5 36 Osapuolen Häät B Meistä WtHw6Wqn8B Naisista hopea Seksikäs Teräväkärkiset Korkokengät Kengät Naisten Lcky m Keula 5 36 Osapuolen Häät B Meistä WtHw6Wqn8B Naisista hopea Seksikäs Teräväkärkiset Korkokengät Kengät Naisten Lcky m Keula 5 36 Osapuolen Häät B Meistä WtHw6Wqn8B

Naisista hopea Seksikäs Teräväkärkiset Korkokengät Kengät Naisten Lcky m Keula 5 36 Osapuolen Häät B Meistä WtHw6Wqn8B

Kengät Korkokengät Keula Häät Seksikäs B 36 Teräväkärkiset Osapuolen hopea Lcky 5 Meistä Naisten m Naisista Opinto-oppaat 2018–2019
ENGA6 Kielen vaihtelu nykyenglannissa 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa kielen alueellisen, sosiaalisen, tyylillisen ja tilanteisen vaihtelun ja osaa analysoida ja havainnollistaa sitä keskittyen esimerkkeihin nykykielessä.

Sisältö

Opiskelija tutustuu kielen alueelliseen, sosiaaliseen, tyylilliseen ja tilanteiseen vaihteluun ja sen syihin sekä teoreettisesti että autenttisen kielimateriaalin analysoinnin avulla. Kurssilla opiskelija kirjoittaa esseen sovitusta aiheesta kiinnittäen huomiota sekä tutkittavaan kielelliseen ilmiöön että sen vaihteluun tutkittavassa aineistossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
englanniksi
Oppimateriaalit 
 • Meyerhoff, Miriam. 2011. Introducing Sociolinguistics
 • Schneider, Edgar W. 2011. English Around the World.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Viestintätieteiden tiedekunta